ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

 

1.) สั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง LINE

 

  2. สั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ ผ่านทางโทรศัพท์


ขั้นตอนการตามสินค้า ยังไม่ได้ของ ทำอย่างไร?

  • หากคุณลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้าตามวันที่กำหนด ให้ติดต่อมาที่ช่องทางที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น

 

ขั้นตอนการปลี่ยนสินค้า ทำอย่างไร?

  • สินค้าจะสามารถส่งเปลี่ยนได้ในกรณีที่สินค้าชำรุด มีตำหนิ เท่านั้น และต้องมีหลักฐานยืนยันชัดเจน เช่น รูปภาพหรือคลิปวีดีโอ
  • หากสินค้าชำรุดหรือมีตำหนิภายใน 7 วัน  ทางเราจะรับผิดชอบในส่วนของค่าส่งสินค้าทางฝั่งลูกค้าให้
  • เมื่อสินค้าถึงทางเราแล้ว จะใช้เวลา 1-3 วันเพื่อตรวจเช็ค และส่งของกลับคืนให้ใน 1-2 วันหลังตรวจสอบเรียบร้อย ซึ่งหากเป็นความผิดพลาดของทางเราเอง เราจะคืนค่าส่งให้คุณลูกค้าตามเรตการส่งไปรษณีย์ไทย (ดังนั้นหากลูกค้าส่งสินค้ามาทางอื่นที่แพงกว่า เราจะคืนให้แค่ค่าส่งตามเรตไปรษณีย์ไทยเท่านั้น)
  • ทางลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินสินค้าได้หากสินค้า "ไม่ถูกใจ" "ใช้แล้วไม่ได้ผล" หรือ "สั่งผิดพลาดนะคะ